VILKÅR FOR ANVENDELSE

Hjemmesiden ejes af:

Ascendis Pharma A/S
Tuborg Boulevard 12
2900 Hellerup
Danmark
CVR: 29918791
Tlf.: +45 36 94 44 86

E-mail: [email protected]

Indholdet på Ascendis Pharma A/S' hjemmeside og på de hjemmesider, der er ejet af virksomheder, der er tilknyttet Ascendis Pharma A/S, er beskyttet af gældende nationale eller internationale love, bestemmelser og traktater, herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove og varemærkelove.

Indholdet på hjemmesiden må ikke kopieres til andet end personlig og ikke-kommerciel brug, og alle ophavsretlige eller andre ejendomsretlige meddelelser skal bibeholdes. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er det ikke tilladt at kopiere, vise, downloade, ændre, reproducere eller videresende nogen oplysninger fra denne hjemmeside i nogen form eller på nogen måde uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Ascendis Pharma A/S.

Varemærker

De virksomhedsnavne, varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, slogans og produktnavne tilhørende Ascendis, der vises på denne hjemmeside, er beskyttede og må ikke anvendes på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Ascendis Pharma A/S.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside stilles til rådighed “som beset" og uden nogen form for udtrykkelige eller underforståede garantier eller erklæringer, herunder garantier eller erklæringer om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Ascendis Pharma A/S påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugen af disse oplysninger. Ascendis Pharma A/S påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere de dokumenter og oplysninger, der er tilgængelige på hjemmesiden. Adgang til og brug af denne hjemmeside og indholdet på hjemmesiden sker på brugerens eget ansvar.

På trods af ovenstående udviser vi rimelig omhu for at sikre, at indholdet på hjemmesiden er nøjagtigt og ajour. Ascendis Pharma A/S giver dog ingen garantier eller erklæringer om nøjagtigheden, rækkefølgen, betimeligheden eller fuldstændigheden af indholdet på hjemmesiden og kan ophøre med at distribuere hjemmesiden uden forudgående varsel. Ascendis Pharma A/S forbeholder sig ret til når som helst og efter eget skøn at ændre, modificere, erstatte eller slette indhold på denne hjemmeside.

Oplysningerne på Ascendis Pharma A/S' hjemmeside er udelukkende til orientering. Hjemmesiden giver dig ingen råd eller anbefalinger af nogen art og kan aldrig erstatte råd fra en læge eller en anden kvalificeret sundhedsperson.

Ascendis Pharma A/S eller selskabets tilknyttede virksomheder kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for tilskadekomster eller direkte, indirekte eller tilfældige skader eller følgeskader, tabt fortjeneste, mistede data eller andre tab eller skader, der opstår som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside eller som følge af din tillid til oplysninger på hjemmesiden, heller ikke selvom Ascendis Pharma A/S eller en tilknyttet virksomhed er blevet informeret om muligheden derfor. Denne begrænsning omfatter skader og vira, der kan påvirke din computer.

Links

Ascendis Pharma A/S' hjemmeside og de hjemmesider, der tilhører virksomheder, der er tilknyttet Ascendis Pharma A/S, indeholder links til andre hjemmesider. Sådanne links stilles kun til rådighed for nemheds skyld, og Ascendis Pharma A/S garanterer, godkender eller støtter ikke indholdet, oplysningerne eller produkterne på de hjemmesider, der linkes til. Et link er heller ikke et udtryk for nogen tilknytning til eller støtte fra det linkede websted til Ascendis Pharma A/S eller selskabets tilknyttede virksomheder.

Ascendis Pharma A/S støtter ikke hjemmesider, der linker til Ascendis Pharma A/S' hjemmeside eller hjemmesider tilhørende virksomheder, der er tilknyttet Ascendis Pharma A/S. Tredjeparters links til Ascendis Pharma A/S' hjemmeside er ikke forbundet med noget kontraktmæssigt forhold eller nogen anden form for relation mellem Ascendis Pharma A/S og den linkende part. Ascendis Pharma A/S kan på ingen måde holdes ansvarlig for indholdet på hjemmesider med links til Ascendis Pharma A/S' hjemmesider eller for sådanne hjemmesiders ejeres handlinger eller forsømmelser.

Du bedes kontakte os, hvis du mener, at et link fra vores hjemmeside til en anden hjemmeside eller et link fra en anden hjemmeside til vores hjemmeside er upassende og/eller ulovligt.

Brug af kommentarer

Alle spørgsmål, forslag og kommentarer, der bliver sendt til Ascendis Pharma A/S, tilhører Ascendis Pharma A/S og kan anvendes til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring. Modtagne kommentarer bliver ikke behandlet fortroligt.

Brug af billeder

Alle billeder på denne hjemmeside tilhører Ascendis Pharma A/S, og alle rettigheder forbeholdes.

Lovvalg og værneting

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet på Ascendis Pharma A/S' hjemmeside er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning uden hensyntagen til lovkonfliktregler. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af de danske domstole.

You are about to access www.ascendispharma.com.
Click below if you wish to proceed.