TEKNOLOGI

TransCon®: En stærk teknologiplatform, der er central for vores innovative tilgang

TransCon®: En stærk teknologiplatform, der er central for vores innovative tilgan

Kernen i Ascendis Pharma er en stærk, fleksibel teknologiplatform, der udnytter avanceret viden om kemi med henblik på at overvinde diverse udfordringer i forbindelse med udvikling af nye behandlinger. Teknologiplatformen hjælper os med at imødekomme udækkede patientbehov på hidtil usete måder ved brug af kendt biologi.

TransCon = transient conjugation

TransCon er en forkortelse for “transient conjugation” og henviser til vores unikke evne til at skabe en midlertidig (transient) binding mellem en inert carrier og et parent drug med kendt biologi.

Afhængigt af den anvendte carrier kan TransCon prodrugs være designet til at virke systemisk (i hele kroppen) eller lokalt (f.eks. intratumoralt) med fokus på at opfylde et specifikt terapeutisk mål. TransCon kan anvendes bredt på proteiner, peptider eller små molekyler på flere terapeutiske områder.

UDFORSK

You are about to access www.ascendispharma.com.
Click below if you wish to proceed.