ANMODNINGSFORMULAR

Denne formular skal anvendes ved anmodning om indsigt i databehandling af dine personlige oplysninger i henhold til bestemmelserne i den Europæiske Unions Generelle Forordning om Databeskyttelse (Databeskyttelsesforordningen) og anden gældende lovgivning. Når vi har bekræftet, at du opfylder kriterierne for indsigt i henhold til databeskyttelsesforordningen og anden gældende lovgivning, og du har givet tilstrækkelige oplysninger til at bekræfte din identitet, vil du modtage svar inden for en kalendermåned fra denne dato, afhængig af lokal lovgivning.

Nedenstående afsnit bedes udfyldt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte [email protected].

You are about to access www.ascendispharma.com.
Click below if you wish to proceed.